W niedzielne słoneczne listopadowe południe (17.11.2019 r.) w naszym kościele w Antoninie zgromadzili się nasi parafianie, ale również osoby przybyłe z sąsiednich parafii, goście, a nawet rowerowi pielgrzymi z Ostrowa Wielkopolskiego, a to wszystko ze względu na uroczystość odpustową ku czci Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Brewiarzowy hymn o Najświętszej Maryi Pannie Ostrobramskiej – Matce Miłosierdzia był myślą przewodnią odpustowej homilii ks. Bogusława Lamenty. Miała ona przypomnieć o jakże niezwykłej odpowiedzi, jakiej dokonała Maryja w chwili zwiastowania – „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Odpustowy sumista między innymi zwrócił się do zgromadzonych wiernych z zapytaniem czy nam wolno odrzucić Boże wezwania. Kontynuując wskazał, że można i Bóg odnajdzie inną drogę dla swojego planu. Jednocześnie wskazał na przykład Maryi, że najlepszą dla nas możliwością jest pozytywna odpowiedź na słowo Boga, który dzisiaj w różny sposób je do nas kieruje. Całą uroczystość zwieńczyła procesja z eucharystycznym błogosławieństwem i zawierzenie naszej Ojczyzny pieśnią „Boże coś Polskę”.

Brewiarzowy hymn
1  Błogosławiona między niewiastami,
Panno, co w Ostrej świecisz jasno Bramie,
Ty jesteś dla nas Matką Miłosierdzia,
W której na zawsze Miłość zamieszkała.

 2  Głowę Twą wieńczy światło gwiazd dwunastu,
Ściele się księżyc pod Twój Obraz święty,
Ręce złożyłaś pełna zadumania,
W sercu piastując Bożą tajemnicę.

3  Wspomnij, Maryjo, na samotność własną,
Duszę przeszytą mieczem przepowiedni,
Kiedy pod krzyżem stałaś pełna bólu,
Syn zaś umierał dla zbawienia świata.

 4  Zejdź, Miłosierna, z wysokiego tronu,
Który się wznosi nad pielgrzymią drogą;
Użal się nędzy i niedoli naszej,
Obu narodom daj braterską jedność.

 5  Prowadź nas, Pani, do Twojego Syna,
Naucz Mu służyć wiernie aż do końca;
Jemu i Ojcu z Duchem pocieszenia
Chwała niech będzie teraz i na wieki. Amen.