Plan całodziennej Adoracji Czarnylas – poniedziałek 9 grudnia 2019 r.

10.00 – Szklarka Myślniewska, Jesiona

11.00 – Kotowskie

12.00 – Szklarka Przygodzicka

13.00 – Hetmanów

14.00 – Matki Różańcowe

15.00 – Straż Honorowa, czciciele Bożego Miłosierdzia

16.00 – Czarnylas

17.00 – Zawidza, dzieci, młodzież Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie