Pierwszym życzeniem najczęściej wypowiadanym jest zdrowie

i dlatego również my kapłani życzymy zdrowia,

bo także po to narodził się Jezus.

Przyszedł na ten nasz piękny, ale i cierpiący świat,

by go uzdrowić z chorób naszych ciał,

ale nade wszystko z chorób duszy.

Niech nas mała Dziecina uzdrawia

i posyła z przesłaniem miłości,

które jest najlepszym lekarstwem.

Niech Jezus błogosławi Wam,

Waszym Rodzinom i całemu światu.

ks. Daniel oraz ks. Paweł