**********

Krzyżu Chrystusa, Bądźże Pochwalony

**********

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W NABOŻEŃSTWIE PASYJNYM,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 23 MARCA 2018 ROKU.

POCZĄTEK PARAFIALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ

O GODZ.18:00 W KOŚCIELE

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ,

KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

ORAZ WSZYSTKICH CZARNOLESKICH PARAFIAN.

**********