W imieniu Parafii Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana w Czarnymlesie zapraszam do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji oraz prac i robót przy kaplicy Radziwiłłów w m. Antonin

Pliki do pobrania:

1/ Zaproszenie do składania ofert - ZABYTKI ANTONIN

2/ Załączniki 1-4

3/ Załącznik nr 5 Wzór umowy

4/ Promesa wstępna

5/ Decyzja ws. wpisania do rejestru zabytków

6/ Opis zespołu sarkofagów

7/ Modyfikacja treści Zapytania ofertowego