Co roku 1 maja w Szklarce Przygodzickiej oddajemy cześć św. Józefowi Rzemieślnikowi, który patronuje ludziom pracy. Jest to ważne święto w naszej parafii, bo zauważamy nieodzowne wsparcie św. Józefa Rzemieślnika w naszej codzienności. Sumę odpustową odprawił i słowo boże wygłosił ks. prałat Stanisław Szymański, który przez 25 lat, był proboszczem parafii Witaszyce.

W kazaniu podkreślał wielka rolę św. Józefa Rzemieślnika w naszym życiu, pouczając że św. Józef „nakazuje” Jezusowi by nas prowadził. Zaznaczył wielką rolę św. Józefa – jaką pełni w Narodowym Sanktuarium w Kaliszu Kaznodzieja przytaczał wiele przykładów i porównań z życia, w których św. Józef Rzemieślnik w sposób widoczny jest w codzienności I chociaż mało o nim mówi Pismo Święte, stał się przykładem pełnienia woli Boga na ziemi, przez człowieka. Odpust zakończył się procesją eucharystyczną wokół kaplicy z udziałem przedstawicieli poszczególnych części parafii.

Ks. Proboszcz kanonik Grzegorz – wyraził wdzięczność wiernym parafii za liczny udziela w odpuście. Dziewczynkom sypiącym kwiatki, młodzieży, ministrantom i lektorkom, druhom strażakom. Słowo podziękowań za trud pracy skierował do pana kościelnego z małżonką Edmunda i Marii Niemand oraz za bezinteresowną pomoc dla pani Agaty Radajewskiej.

Serdecznie dziękujemy ks. prałatowi Stanisławowi za modlitwę, a wszystkim mieszkańcom Szklarki Przygodzickiej życzymy wzrostu wiary i świętości przy św. Józefie. Szczęść Boże.