Dzięki pracy, zaangażowaniu, a także ofiarności parafian, dzieci ze scholii i lektorzy
od 1-3 czerwca 2018r. mogły cieszyć się wypoczynkiem na Zielonej Szkole.
Pierwszym punktem naszego wyjazdu był Kalisz. Tam na Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Świętego Józefa modliliśmy się za nasze rodziny i całą parafię.

Po dotarciu na Zielona Szkołę rozpoczął się wspaniały czas odpoczynku, wspólnej zabawy
 i ekstremalnych przeżyć.

Wszystkim dzięki, którym mogliśmy cieszyć się tym pięknym i wspólnie spędzonym czasem serdeczne Bóg zapłać.