STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

Biskup Kaliski udzielił na piątek 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) wszystkim przebywajacym na terenie diecezji dyspesny od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Osoby korzystające w tym dniu z dyspensy zachęca się, aby ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości lub ofiarowanie jałmużny.

Msze we Wszystkich Świętych we wtorek 1 listopada odbędą się:
o 7.30 w kościele w Czarnymlesie i w kaplicy w Szklarce
o 9.30 na cmentarzu w Ludwikowie
o 12.00 na cmentarzu w Czarnymlesie

Msze w dniu Wszystkich Wiernych Zmarłych w środę 2 listopada
o 13.00 na cmentarzu w Czarnymlesie;
o 15.00 na cmentarzu w Ludwikowie,
o 17.30 w kościele w Czarnymlesie.

Prosimy o skorzystanie ze spowiedzi przed Wszystkimi Świętymi. Dodatkowa spowiedź będzie dzisiaj w niedzielę 30 października od 20.00 do 21.00.