W czwartek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, a zarazem odpust w naszym kościele. Zapraszam na Mszę o 8.00 oraz szczególnie na sumę odpustową o 18.30, której będzie przewodniczył franciszkanin o. Waldemar Ułanowicza OFM Conv. z Kalisza. Na Mszę wieczorną zapraszam dzieci szczególnie z klas III z rodzicami, które będą miały poświęcone medaliki, młodzież także przygotowującą się do bierzmowania, wszystkich parafian. Także proszę o obecność sztandarów, ministrantów, dzieci sypiące kwiatki, strażaków do baldachimu.

W piątek całodzienna adoracja w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – o 8.00 Msza a po niej adoracja według planu, zakończenie Mszą o 17.30. Znajdźmy czas na chwilę adoracji.

Całodzienna Adoracja Czarnylas – piątek 9 grudnia 2022 roku

8.00 – Msza na rozpoczęcie adoracji

9.00 – Kotowskie

10.00 – Szklarka Myślniewska, Jesiona

11.00 – Antonin, Ludwików

12.00 – Hetmanów

13.00 – Czarnylas /ul. Odolanowska i Strumykowa/

14.00 – Szklarka Przygodzicka

15.00 – Czciciele Bożego Miłosierdzia, Dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych

16.00 – Czarnylas /pozostałe ulice/

17.00 – Straż Honorowa, Matki Różańcowe

17.30 – Msza na zakończenie Adoracji

STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

Biskup Kaliski udzielił na piątek 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) wszystkim przebywajacym na terenie diecezji dyspesny od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Osoby korzystające w tym dniu z dyspensy zachęca się, aby ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości lub ofiarowanie jałmużny.