„ Nie bójcie się!
       Szukacie
       Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego;
       powstał, nie ma Go tu…”
                                                                  (Mk 16,6)

 

 

 

Szanowni Goście, Drodzy Parafianie,
Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa
pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia:

Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełnia Was prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może,
niech daje siłę do pokonywania trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.
Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny
umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu,
w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych
i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii
i w drugim człowieku.
Błogosławionych Świąt i radosnego świętowania.

Alleluja !

 

Duszpasterze

Ks. Kanonik Grzegorz Zamelek – proboszcz 

Ks. Witold Dolny – wikariusz

Czarnylas, Wielkanoc 2018.