W dniu 19 listopada świętowaliśmy w Antoninie, tego dnia o godz.12 odbył się Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia. Tegorocznej sumie odpustowej przewodniczył ksiądz kanonik Krzysztof Ordziniak – dziekan dekanatu mikstackiego.

25 lat Kapłaństwa Księdza Proboszcza

Był 27 maja 1992 roku, wtedy to J.E. Ks. Bp Stanisław Napierała udzielił święceń kapłańskich księdzu diakonowi Grzegorzowi Zamelkowi. 25 lat później patrzymy na tego samego już Księdza Kanonika Grzegorza Zamelka – Naszego Proboszcza i cieszymy się Jego Jubileuszem.